Najwyższa skuteczność

WETTIN to firma konsultingowa specjalizująca się w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych i krajowych). Tylko w ostatnich 4 latach pozyskaliśmy ponad 996 milionów zł pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

home-stats-pl

Aktualności

DOTACJE NA PROJEKTY B+R

W ramach dotacji na projekty badawczo-rozwojowe w perspektywie finansowej 2014-2020 doradcy WETTIN uzyskali łącznie 151,3 mln PLN dotacji, w tym 108 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw oraz 43,3 mln PLN dla Klientów z sektora MSP. Środki te zostały pozyskane dla naszych Klientów w ramach następujących programów:

 1. Działanie 1.1.1. POIR
  (tzw. „Szybka ścieżka”)
 2. Działanie 1.1.2 POIR
  (tzw. „Demonstrator”)
 3. Program sektorowy INNOCHEM
 4. Program sektorowy BIOSTRATEG

O naszej skuteczności świadczy:

 • 1 miejsce spośród 114 wniosków złożonych do konkursu dla projektu firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. („Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw);
 • 2 miejsce spośród 179 wniosków projektu firmy FIAB Sp. z o.o. Sp. k. („Szybka ścieżka” dla sektora MSP – I etap konkursu).
 • 2 miejsce spośród 49 złożonych do konkursu dla projektu firmy CIECH R&D (program INNOCHEM)
 • 25% projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla dużych firm w ramach działania 1.1.1. POIR zostało opracowanych przez WETTIN (tj. 3 z 12).

Terminy najbliższych konkursów w ramach „Szybkiej ścieżki”:

 • dla MSP: 4 kwietnia – 29 lipca 2016 r.
 • dla MSP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych: III-IV kwartał 2016 r.
 • dla dużych firm: 1 czerwca – 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do współpracy.

Referencje 1.1.1. PO IR (FIAB Sp. z o.o. Sp. K.)

Referencje 1.1.1 PO IR (Werner Kenkel Sp.z o.o.)

Czytaj więcej

Dotacje na utworzenie/rozwój Centrum B+R !

W dniu 10 października 2016 r. Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju  zatwierdził i opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, POIR 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 01.03.2016 r. – 15.05.2016 r.).  W ramach tego naboru doradcy WETTIN pozyskali dla swoich klientów ponad 73,7 mln PLN dotacji.

Łącznie w ramach działania 2.1. POIR pozyskaliśmy blisko 109 mln PLN, co potwierdza wysoką skuteczność doradców WETTIN w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania.

Zapraszamy do współpracy w kolejnych naborach ogłaszanych w ramach programów mających na celu finansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Termin aktualnego konkursu dla Działania 2.1. POIR to: 1 września – 16 grudnia 2016 r.

Referencje Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.

Czytaj więcej

DOTACJE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W PODDZIAŁANIU 3.2.1. PO IR (BADANIA NA RYNEK)

W pierwszym konkursie Poddziałania 3.2.1. PO IR „Badania na rynek”, specjaliści WETTIN pozyskali ponad 88 mln PLN dotacji dla swoich Klientów. Potwierdzeniem wysokiej skuteczności są projekty:

 • TOWES Sp. z o.o. (2 miejsce na liście projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim);
 • „PRUMAR” P.H.U. Dariusz Pruchnicki (4 miejsce wśród projektów zlokalizowanych w woj. innym niż mazowieckie).

Zachęcamy do współpracy mającej na celu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na planowane przez Państwa inwestycje ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R  prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub do rozpoczęcia świadczenia nowych usług.

Najbliższy nabór w ramach Poddziałania 3.2.1. PO IR zostanie przeprowadzony w dniach 1 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

Referencje PZ Cormay S.A.

Czytaj więcej

Doświadczenie Wettin

Gwarancja najwyższej jakości

Unikalna metodologia przygotowania projektu, która została wypracowana w ostatnich latach przez zespół WETTIN gwarantuje bardzo wysoką skuteczność wniosku o dofinansowanie tj. minimum 90% dzięki wykorzystaniu:

home-jakosc-pl

Z uwagi na najwyższą jakość procesu aplikacyjnego, jego powtarzalność oraz unikalną na rynku metodologię triple check WETTIN uzyskał złote godło konkursu QUALITY INTERNATIONAL za rok 2014.

home-gl-systems

Czołowe miejsca w rankingach

Specjaliści Wettin zajmują w ostatnich latach czołowe pozycje w ogólnopolskim Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych miesięcznika „Fundusze Europejskie” (np. za rok 2012 r.):

home-rankingi-pl