Najwyższa skuteczność

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych i krajowych). Tylko w ostatnich 2 latach pozyskaliśmy ponad 372 miliony zł bezzwrotnych dotacji na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

home-stats-pl

Aktualności

WYNIKI RANKINGU MIESIĘCZNIKA „FUNDUSZE EUROPEJSKIE”

W najnowszym rankingu miesięcznika „Fundusze Europejskie” za lata 2015-2016 WETTIN zajął miejsca na podium wśród najlepszych firm doradczych w Polsce. W najnowszym wydaniu, jako Najskuteczniejsza Firma Doradcza 2017 uzyskaliśmy:

  • 3 miejsce wg. wartości projektów i wartości pozyskanych dotacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój
  • 3 miejsce wg wartości projektów w zakresie projektów badawczo-rozwojowych,
  • 2 miejsce wg. liczby projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 3.2.1 POIR (Badania na rynek).
Czytaj więcej

Dotacje na utworzenie/rozwój Centrum B+R !

W dniu 10 października 2016 r. Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju  zatwierdził i opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, POIR 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 01.03.2016 r. – 15.05.2016 r.).  W ramach tego naboru doradcy WETTIN pozyskali dla swoich klientów ponad 73,7 mln PLN dotacji.

Łącznie w ramach działania 2.1. POIR pozyskaliśmy blisko 109 mln PLN, co potwierdza wysoką skuteczność doradców WETTIN w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania.

Zapraszamy do współpracy w kolejnych naborach ogłaszanych w ramach programów mających na celu finansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Termin aktualnego konkursu dla Działania 2.1. POIR to: 8 maja – 7 lipca 2017 r.

Referencje Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.

Czytaj więcej

DOTACJE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W PODDZIAŁANIU 3.2.1. PO IR (BADANIA NA RYNEK)

W ramach Poddziałania 3.2.1. PO IR „Badania na rynek”, specjaliści WETTIN pozyskali dotąd ponad 123 mln PLN dotacji dla swoich Klientów. Potwierdzeniem naszej wysokiej skuteczności jest pierwsze miejsce na liście rankingowej projektu INTERMAG Sp. z o.o. przygotowanego przez specjalistów WETTIN (1 miejsce na liście wśród projektów zlokalizowanych w woj. innym niż mazowieckie).

Zachęcamy do współpracy mającej na celu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na planowane przez Państwa inwestycje ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R  prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub do rozpoczęcia świadczenia nowych usług.

Najbliższy nabór w ramach Poddziałania 3.2.1. PO IR zostanie przeprowadzony w dniach 13 marca – 26 kwietnia 2017 r.

Referencje PZ Cormay S.A.

Czytaj więcej

Doświadczenie Wettin

Gwarancja najwyższej jakości

Unikalna metodologia przygotowania projektu, która została wypracowana w ostatnich latach przez zespół WETTIN gwarantuje bardzo wysoką skuteczność wniosku o dofinansowanie tj. minimum 90% dzięki wykorzystaniu:

home-jakosc-pl

Z uwagi na najwyższą jakość procesu aplikacyjnego, jego powtarzalność oraz unikalną na rynku metodologię triple check WETTIN uzyskał złote godło konkursu QUALITY INTERNATIONAL za rok 2014.

home-gl-systems

Czołowe miejsca w rankingach

Specjaliści Wettin zajmują w ostatnich latach czołowe pozycje w ogólnopolskim Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych miesięcznika „Fundusze Europejskie” (np. za rok 2012 r.):

home-rankingi-pl