Najwyższa skuteczność

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych i krajowych). Tylko w ostatnich 2 latach pozyskaliśmy ponad 372 miliony zł bezzwrotnych dotacji na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

home-stats-pl

Aktualności

DOTACJE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W PODDZIAŁANIU 3.2.1. PO IR (BADANIA NA RYNEK)

W ramach Poddziałania 3.2.1. PO IR „Badania na rynek”, specjaliści WETTIN pozyskali łącznie ponad 185,6 mln PLN dotacji na realizację projektów inwestycyjnych przedsiębiorców. Potwierdzeniem wysokiej skuteczności naszych usług jest pozyskanie w ostatnim naborze (do 26 kwietnia 2017 r.) dla naszych Klientów prawie 62 mln PLN dofinansowania (ponad 10% całości rozdysponowanych przez PARP środków).

Zachęcamy do współpracy mającej na celu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na planowane przez Państwa inwestycje ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R  prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub do rozpoczęcia świadczenia nowych usług.

Nabór wniosków potrwa od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r., przy czym konkurs podzielony jest na 4 etapy, z terminami składania wniosków odpowiednio do końca: września, października, grudnia oraz lutego 2018 r. Dostępna alokacja wynosi łącznie 1.150 mln zł.

Czytaj więcej

Dotacje na utworzenie/rozwój Centrum B+R !

W dniu 20 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało listę projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 2.1 POIR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (data przyjmowania wniosków do 7.07.2017 r.).  W ramach tego naboru doradcy WETTIN pozyskali dla swoich klientów ponad 31 mln PLN dotacji.

Łącznie w ramach działania 2.1. POIR pozyskaliśmy ponad 143,4 mln PLN, co potwierdza wysoką skuteczność doradców WETTIN w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania.

Zapraszamy do współpracy w kolejnych naborach ogłaszanych w ramach programów mających na celu finansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w przed- siębiostwach.

Termin aktualnego konkursu dla Działania 2.1. POIR to: 20 listopada 2017 – 19 stycznia 2018 r. z budżetem 460 mln PLN.

Czytaj więcej

WYNIKI RANKINGU MIESIĘCZNIKA „FUNDUSZE EUROPEJSKIE”

W najnowszym rankingu miesięcznika „Fundusze Europejskie” za lata 2015-2016 WETTIN zajął miejsca na podium wśród najlepszych firm doradczych w Polsce. W najnowszym wydaniu, jako Najskuteczniejsza Firma Doradcza 2017 uzyskaliśmy:

  • 3 miejsce wg. wartości projektów i wartości pozyskanych dotacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój
  • 3 miejsce wg wartości projektów w zakresie projektów badawczo-rozwojowych,
  • 2 miejsce wg. liczby projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 3.2.1 POIR (Badania na rynek).
Czytaj więcej

Doświadczenie Wettin

Gwarancja najwyższej jakości

Unikalna metodologia przygotowania projektu, która została wypracowana w ostatnich latach przez zespół WETTIN gwarantuje bardzo wysoką skuteczność wniosku o dofinansowanie tj. minimum 90% dzięki wykorzystaniu:

home-jakosc-pl

Z uwagi na najwyższą jakość procesu aplikacyjnego, jego powtarzalność oraz unikalną na rynku metodologię triple check WETTIN uzyskał złote godło konkursu QUALITY INTERNATIONAL za rok 2014.

home-gl-systems

Czołowe miejsca w rankingach

Specjaliści Wettin zajmują w ostatnich latach czołowe pozycje w ogólnopolskim Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych miesięcznika „Fundusze Europejskie” (np. za rok 2012 r.):

home-rankingi-pl