Najwyższa skuteczność

WETTIN to firma konsultingowa specjalizująca się w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych i krajowych). Tylko w ostatnich 4 latach pozyskaliśmy ponad 996 milionów zł pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

home-stats-pl

Aktualności

DOTACJE NA PROJEKTY B+R W PODDZIAŁANIU 1.1.1. PO IR (TZW. SZYBKA ŚCIEŻKA)

W ramach „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1. PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”) doradcy WETTIN uzyskali łącznie 51,1 mln PLN dotacji, w tym 25,4 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw oraz 25,7 mln PLN dla Klientów z sektora MSP.

25% projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla dużych firm zostało opracowanych przez WETTIN (tj. 3 z 12).

O naszej skuteczności świadczy:

  • 1 miejsce spośród 114 wniosków złożonych do konkursu dla projektu firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. („Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw);
  • 2 miejsce spośród 179 wniosków projektu firmy FIAB Sp. z o.o. Sp. K. („Szybka ścieżka” dla sektora MSP – I etap konkursu).

Terminy najbliższych konkursów w ramach „Szybkiej ścieżki”:

  • dla MSP: 4 kwietnia – 29 lipca 2016 r.
  • dla MSP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych: III-IV kwartał 2016 r.
  • dla dużych firm: 1 czerwca – 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do współpracy.

Referencje 1.1.1. PO IR (FIAB Sp. z o.o. Sp. K.)

Referencje 1.1.1 PO IR (Werner Kenkel Sp.z o.o.)

Czytaj więcej

Dotacje na utworzenie/rozwój Centrum B+R !

W pierwszym naborze Działania 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” POIR 2014-2020, doradcy WETTIN pozyskali dla swoich klientów ponad 35 mln PLN dotacji, co potwierdza wysoką skuteczność doradców WETTIN w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania.

Zapraszamy do współpracy w kolejnych naborach ogłaszanych w ramach programów mających na celu finansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę dotyczącą tworzenia lub rozwijania działalności B+R, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Terminy konkursów dla Działania 2.1. POIR w 2016 roku to: 1 marca – 13 maja oraz 1 września – 31 października 2016 r.

Referencje Roto Okna Dachowe Sp. z o.oo.

Czytaj więcej

DOTACJE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W PODDZIAŁANIU 3.2.1. PO IR (BADANIA NA RYNEK)

W pierwszym konkursie Poddziałania 3.2.1. PO IR „Badania na rynek”, specjaliści WETTIN pozyskali ponad 83 mln PLN dotacji dla swoich Klientów. Potwierdzeniem wysokiej skuteczności są projekty:

  • TOWES Sp. z o.o. (2 miejsce na liście projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim);
  • „PRUMAR” P.H.U. Dariusz Pruchnicki (4 miejsce wśród projektów zlokalizowanych w woj. innym niż mazowieckie).

Zachęcamy do współpracy mającej na celu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na planowane przez Państwa inwestycje ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R  prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub do rozpoczęcia świadczenia nowych usług.

Najbliższy nabór w ramach Poddziałania 3.2.1. PO IR zostanie przeprowadzony w dniach 1 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

Czytaj więcej

Doświadczenie Wettin

Gwarancja najwyższej jakości

Unikalna metodologia przygotowania projektu, która została wypracowana w ostatnich latach przez zespół WETTIN gwarantuje bardzo wysoką skuteczność wniosku o dofinansowanie tj. minimum 90% dzięki wykorzystaniu:

home-jakosc-pl

Z uwagi na najwyższą jakość procesu aplikacyjnego, jego powtarzalność oraz unikalną na rynku metodologię triple check WETTIN uzyskał złote godło konkursu QUALITY INTERNATIONAL za rok 2014.

home-gl-systems

Czołowe miejsca w rankingach

Specjaliści Wettin zajmują w ostatnich latach czołowe pozycje w ogólnopolskim Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych miesięcznika „Fundusze Europejskie” (np. za rok 2012 r.):

home-rankingi-pl